Maethu yn Ynys Môn

Cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

Maethu yn ynys môn

Mae creu dyfodol mwy disglair i blant yn ein cymuned wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud.

Rydyn ni’n rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Ni yw Maethu Cymru Ynys Môn.

Amser stori

Pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgu mwy

Meddwl am faethu yn ynys môn?

Teulu o flaen cartref

Pwy all faethu

Mae Maethu Cymru Ynys Môn yn dathlu amrywiaeth. Mae dros 60 o deuluoedd lleol yn maethu gyda ni, a gallech chithau hefyd.

dysgwch mwy
Family on beach

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwch mwy

Pam maethu?

Er mwyn rhoi dechrau newydd i blant sy’n byw lle rydych chi’n byw. Drwy roi’n ôl, gallwch chi newid eu bywydau er gwell.

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth bwrpasol a lwfansau ariannol hael i’ch galluogi i fod y gorau y gallwch fod.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth.

Sut mae’n gweithio

EDolenni Cerdyn

Mae maethu’n ymrwymiad mawr, ac mae’r manteision yn fawr hefyd. Bydd yna heriau gwahanol bob dydd, ond byddwch yn sylwi ar yr effaith rydych chi’n ei chael bob dydd hefyd.

Teulu yn y cartref

Y Broses

Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod am y broses faethu, a beth allwch chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi’n dod yn ofalwr maeth.

dysgwch mwy
Bachgen yn adeiladu castell tywod

Cefnogaeth a Manteision

Mae nifer o fanteision yn dod yn sgil bod yn ofalwr maeth. Mae ein tîm ymroddedig bob amser wrth law i gynnig gwybodaeth arbenigol a chefnogaeth, ac rydyn ni’n darparu amrywiaeth eang o fuddion i wella eich profiad bob dydd. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i fod y fersiwn gorau ohonoch eich hun.

dysgwch mwy

Dod yn ofalwr maeth

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn ofalwr maeth yn Ynys Môn? Cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch gyda ni

Cyngor Ynys Môn yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ynys Môn yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd